Vyhláška č. 67/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 429/2010 Sb., stanovící výjimky z povinnosti cizince požádat o vízum nebo povolení k pobytu na místně příslušném zastupitelském úřadu

Čiastka 28/2019
Platnosť od 08.03.2019
Účinnosť od 01.02.2020
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené