Vyhláška č. 65/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů

Čiastka 26/2019
Platnosť od 07.03.2019
Účinnosť od 22.03.2019

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
22.03.2019 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

22.03.2019

Pôvodný predpis

07.03.2019
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené