Vyhláška č. 64/2019 Sb.Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Aleše Hrdličky

Čiastka 25/2019
Platnosť od 28.02.2019
Účinnosť od 20.03.2019

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
20.03.2019 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

20.03.2019

Pôvodný predpis

28.02.2019
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené