Sdělení č. 61/2019 Sb.Sdělení Ústavního soudu o stanovisku pléna Ústavního soudu ze dne 29. ledna 2019 sp. zn. Pl. ÚS-st. 49/18 k podmínkám právních účinků trestního příkazu

Čiastka 23/2019
Platnosť od 26.02.2019
Účinnosť od 26.02.2019
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené