Nález č. 56/2019 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 8. ledna 2019 sp. zn. PL. ÚS 30/18 ve věci návrhu na zrušení čl. 2 písm. a) a čl. 3 odst. 1 obecně závazné vyhlášky města Postoloprty č. 1/2011, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a estetického vzhledu města

Čiastka 22/2019
Platnosť od 21.02.2019
Účinnosť od 21.02.2019

OBSAH

S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené