Sdělení č. 53/2019 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Kolektivní dohody vyššího stupně

Čiastka 21/2019
Platnosť od 21.02.2019
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené