Nález č. 51/2019 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 18. prosince 2018 sp. zn. Pl. ÚS 27/16 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Čiastka 20/2019
Platnosť od 21.02.2019
Účinnosť od 21.02.2019
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené