Sdělení č. 41/2019 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Čiastka 17/2019
Platnosť od 15.02.2019
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené