Vyhláška č. 37/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů

Čiastka 16/2019
Platnosť od 14.02.2019
Účinnosť od 01.03.2019
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené