Sdělení č. 339/2019 Sb.Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 14. prosince 2019

Čiastka 143/2019
Platnosť od 17.12.2019

339

SDĚLENÍ

Státní volební komise

ze dne 16. prosince 2019

o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 14. prosince 2019


Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 7 odst. 2 písm. c) a § 51 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 14. prosince 2019.

Na základě sdělení Ministerstva vnitra č. 182/2019 Sb., č. 194/2019 Sb., č. 214/2019 Sb. a č. 235/2019 Sb. se dne 14. prosince 2019 konaly v souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nové volby do zastupitelstev obcí.

Český statistický úřad ze zápisů o průběhu a výsledku hlasování, předaných okrskovými volebními komisemi, zjistil následující výsledky voleb:

a) celkový počet obcí, ve kterých bylo zvoleno zastupitelstvo: 9

b) celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamů: 3902

c) celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 2132

d) celkový počet zvolených členů zastupitelstev obcí: 53

v tom podle volebních stran:

53 Občanská demokratická strana 1

80 Nezávislý kandidát 7

90 Sdružení nezávislých kandidátů–místní sdružení celkem 42

470 Sdružení STAN, NK 3

e) seznam obcí, ve kterých volby neproběhly (§ 23 odst. 8), a obcí, v nichž bude vyhlášeno opakované hlasování (§ 43 odst. 2):

seznam obcí, kde se volby nekonaly (§ 23 odst. 8):

nevyskytlo se,

seznam obcí, kde okrsková volební komise neodevzdala zápis ve stanovené lhůtě (§ 43 odst. 2):

nevyskytlo se.


Předseda Státní volební komise:

Hamáček v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené