Sdělení č. 320/2019 Sb.Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků

Čiastka 136/2019
Platnosť od 04.12.2019

OBSAH

320

SDĚLENÍ

Českého statistického úřadu

ze dne 29. listopadu 2019

o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků


Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, a nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky, ve znění nařízení vlády č. 323/2018 Sb., oznamuje s účinností od 1. ledna 2020 aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků, stanoveného sdělením Českého statistického úřadu č. 247/2016 Sb., ze dne 25. července 2016, a aktualizovaného sdělením Českého statistického úřadu č. 405/2016 Sb. a sdělením Českého statistického úřadu č. 420/2017 Sb.

Předmětem aktualizace Seznamu vybraného zboží a doplňkových služeb je zohlednění změn v kombinované nomenklatuře s účinností od 1. ledna 2020 podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1776, ze dne 9. října 2019, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku. Změny v Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků jsou uvedeny v příloze tohoto sdělení.

Platné znění Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků bude zveřejněno na internetových stránkách Českého statistického úřadu na adrese https://www.czso.cz/csu/czso/intrastat_aktualni_informace.


Předseda:

Ing. Rojíček, Ph.D., v. r.


Příloha

Přehled změn v Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků

Zrušené položky k 31. prosinci 2019

Kód kombinované nomenklatury1)Popis položky kombinované nomenklaturyDoplňkový dvoumístný číselný statistický znakPopis vybraného zboží se statistickým znakem
27101964Těžké oleje topné, pro jiné účely, obsah síry nad 0,1 % hmotnostních, avšak nepřesahující 1 % hmotnostních10Těžké oleje topné pro výrobu tepla, obsah síry nad 0,1 % hmotnostních, ale nepřesahující 1 % hmotnostních, neobsahující bionaftu (biosložky)
90Těžké oleje topné pro jiné použití než pro výrobu tepla, obsah síry nad 0,1 % hmotnostních, ale nepřesahující 1 % hmotnostních, neobsahující bionaftu (biosložky)
27101968Těžké oleje topné, pro jiné účely, obsah síry nad 1 % hmotnostních10Těžké oleje topné pro výrobu tepla, obsah síry nad 1 % hmotnostních, neobsahující bionaftu (biosložky)
90Těžké oleje topné pro jiné použití než pro výrobu tepla, obsah síry nad 1 % hmotnostních, neobsahující bionaftu (biosložky)
27102015Plynové oleje, jinde neuvedené, obsah síry nad 0,001 % hmotnostních, avšak nepřesahující 0,002 % hmotnostních30Plynové oleje, jinde neuvedené, pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla, obsah síry nad 0,001 % hmotnostních, ale nepřesahující 0,002 % hmotnostních, obsahující bionaftu (biosložky)
51Plynové oleje, jinde neuvedené, pro pohon nebo výrobu směsí paliv pro pohon motorů, obsah síry nad 0,001 % hmotnostních, ale nepřesahující 0,002 % hmotnostních, obsahující bionaftu (biosložky)
91Plynové oleje, jinde neuvedené, s funkčními přísadami2), obsah síry nad 0,001 % hmotnostních, ale nepřesahující 0,002 % hmotnostních, obsahující bionaftu (biosložky)
99Plynové oleje, jinde neuvedené, pro jiné použití než pro pohon, výrobu motorových paliv nebo výrobu tepla, obsah síry nad 0,001 % hmotnostních, ale nepřesahující 0,002 % hmotnostních, obsahující bionaftu (biosložky)
27102017Plynové oleje, jinde neuvedené, obsah síry nad 0,002 % hmotnostních, avšak nepřesahující 0,1 % hmotnostních30Plynové oleje, jinde neuvedené, pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla, obsah síry nad 0,002 % hmotnostních, ale nepřesahující 0,1 % hmotnostních, obsahující bionaftu (biosložky)
51Plynové oleje, jinde neuvedené, pro výrobu směsí paliv pro pohon motorů, obsah síry nad 0,002 % hmotnostních, ale nepřesahující 0,1 % hmotnostních, obsahující bionaftu (biosložky)
91Plynové oleje, jinde neuvedené, s funkčními přísadami2), obsah síry nad 0,002 % hmotnostních, ale nepřesahující 0,1 % hmotnostních, obsahující bionaftu (biosložky)
99Plynové oleje, jinde neuvedené, pro jiné použití než pro výrobu motorových paliv nebo výrobu tepla, obsah síry nad 0,002 % hmotnostních, ale nepřesahující 0,1 % hmotnostních, obsahující bionaftu (biosložky)
27102031Topné oleje, jinde neuvedené, obsah síry do 0,1 % hmotnostních10Topné oleje, jinde neuvedené, pro výrobu tepla, obsah síry do 0,1 % hmotnostních, obsahující bionaftu (biosložky)
90Topné oleje, jinde neuvedené, pro jiné použití než pro výrobu tepla, obsah síry do 0,1 % hmotnostních, obsahující bionaftu (biosložky)
27102035Topné oleje, jinde neuvedené, obsah síry nad 0,1 % hmotnostních, avšak nepřesahující 1 % hmotnostních10Topné oleje, jinde neuvedené, pro výrobu tepla, obsah síry nad 0,1 % hmotnostních, ale nepřesahující 1 % hmotnostních, obsahující bionaftu (biosložky)
90Topné oleje, jinde neuvedené, pro jiné použití než pro výrobu tepla, obsah síry nad 0,1 % hmotnostních, ale nepřesahující 1 % hmotnostních, obsahující bionaftu (biosložky)
27102039Topné oleje, jinde neuvedené, obsah síry nad 1 % hmotnostních10Topné oleje, jinde neuvedené, pro výrobu tepla, o obsahu síry převyšujícím 1 % hmotnostních, obsahující bionaftu (biosložky)
90Topné oleje, jinde neuvedené, pro jiné použití než pro výrobu tepla, o obsahu síry převyšujícím 1 % hmotnostních, obsahující bionaftu (biosložky)

Nově zavedené položky s účinností od 1. ledna 2020

Kód kombinované nomenklatury1)Popis položky kombinované nomenklaturyDoplňkový dvoumístný číselný statistický znakPopis vybraného zboží se statistickým znakem
27101966Těžké oleje topné, pro jiné účely, obsah síry nad 0,1 % hmotnostních, avšak nepřesahující 0,5 % hmotnostních10Těžké oleje topné pro výrobu tepla, obsah síry nad 0,1 % hmotnostních, ale nepřesahující 0,5 % hmotnostních, neobsahující bionaftu (biosložky)
90Těžké oleje topné pro jiné použití než pro výrobu tepla, obsah síry nad 0,1 % hmotnostních, ale nepřesahující 0,5 % hmotnostních, neobsahující bionaftu (biosložky)
27101967Těžké oleje topné, pro jiné účely, obsah síry nad 0,5 % hmotnostních10Těžké oleje topné pro výrobu tepla, obsah síry nad 0,5 % hmotnostních, neobsahující bionaftu (biosložky)
90Těžké oleje topné pro jiné použití než pro výrobu tepla, obsah síry nad 0,5 % hmotnostních, neobsahující bionaftu (biosložky)
27102016Plynové oleje, jinde neuvedené, obsah síry nad 0,001 % hmotnostních, avšak nepřesahující 0,1 % hmotnostních30Plynové oleje, jinde neuvedené, pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla, obsah síry nad 0,001 % hmotnostních, ale nepřesahující 0,1 % hmotnostních, obsahující bionaftu (biosložky)
51Plynové oleje, jinde neuvedené, pro pohon nebo výrobu směsí paliv pro pohon motorů, obsah síry nad 0,001 % hmotnostních, ale nepřesahující 0,1 % hmotnostních, obsahující bionaftu (biosložky)
91Plynové oleje, jinde neuvedené, s funkčními přísadami2), obsah síry nad 0,001 % hmotnostních, ale nepřesahující 0,1 % hmotnostních, obsahující bionaftu (biosložky)
99Plynové oleje, jinde neuvedené, pro jiné použití než pro pohon, výrobu motorových paliv nebo výrobu tepla, obsah síry nad 0,001 % hmotnostních, ale nepřesahující 0,1 % hmotnostních, obsahující bionaftu (biosložky)
27102032Topné oleje, jinde neuvedené, obsah síry do 0,5 % hmotnostních10Topné oleje, jinde neuvedené, pro výrobu tepla, obsah síry do 0,5 % hmotnostních, obsahující bionaftu (biosložky)
90Topné oleje, jinde neuvedené, pro jiné použití než pro výrobu tepla, obsah síry do 0,5 % hmotnostních, obsahující bionaftu (biosložky)
27102038Topné oleje, jinde neuvedené, obsah síry nad 0,5 % hmotnostních10Topné oleje, jinde neuvedené, pro výrobu tepla, o obsahu síry převyšujícím 0,5 % hmotnostních, obsahující bionaftu (biosložky)
90Topné oleje, jinde neuvedené, pro jiné použití než pro výrobu tepla, o obsahu síry převyšujícím 0,5 % hmotnostních, obsahující bionaftu (biosložky)

1) Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění.

2) Vyhláška č. 61/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů, ve znění pozdějších předpisů.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.