Nařízení vlády č. 317/2019 Sb.Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých

Čiastka 134/2019
Platnosť od 28.11.2019
Účinnosť od 28.11.2019
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené