Nález č. 309/2019 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 30. října 2019 sp. zn. Pl. ÚS 7/19 ve věci návrhu na zrušení § 259 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Čiastka 131/2019
Platnosť od 26.11.2019
Účinnosť od 26.11.2019
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené