Nález č. 303/2019 Sb.Nález Ústavního soudu Nález Ústavního soud ze dne 1. října 2019 sp. zn. Pl. ÚS 5/19 ve věci návrhu na zrušení § 18a odst. 1 písm. f) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve slovech

Čiastka 128/2019
Platnosť od 20.11.2019
Účinnosť od 20.11.2019
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené