Nález č. 302/2019 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 24. září 2019 sp. zn. Pl. ÚS 4/19 ve věci návrhu na zrušení § 9 odst. 5 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů

Čiastka 127/2019
Platnosť od 20.11.2019
Účinnosť od 20.11.2019

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
20.11.2019 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

20.11.2019

Pôvodný predpis

20.11.2019
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené