Nález č. 30/2019 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 18. prosince 2018 Sp. zn. Pl. ÚS 4/18 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb.

Čiastka 12/2019
Platnosť od 07.02.2019
Účinnosť od 07.02.2019

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
07.02.2019 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

07.02.2019

Pôvodný predpis

07.02.2019
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené