Nařízení vlády č. 299/2019 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění pozdějších předpisů

Čiastka 127/2019
Platnosť od 20.11.2019
Účinnosť od 01.12.2019

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.12.2019 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.12.2019

Pôvodný predpis

20.11.2019
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené