Sdělení č. 298/2019 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a seznamů přeshraničních propojení

Čiastka 126/2019
Platnosť od 14.11.2019
Účinnosť od 14.11.2019

OBSAH

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené