291

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 30. října 2019

o mimořádném pracovním vízu pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví

Vláda nařizuje podle § 31a odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 176/2019 Sb.:


§ 1

Počty žádostí

(1) Maximální počet žádostí o mimořádné pracovní vízum, které lze podat v rámci období jednoho kalendářního měsíce na zastupitelském úřadu, činí 125.

(2) Žádosti o mimořádné pracovní vízum se podávají na zastupitelském úřadu České republiky v Kyjevě.

§ 2

Státní příslušnost žadatele

Žádost o mimořádné pracovní vízum podle § 1 jsou oprávněni podat státní příslušníci Ukrajiny.

§ 3

Vymezení ekonomických činností zaměstnavatele

Mimořádné pracovní vízum lze vydat pouze pro zaměstnání, které spadá do oddílů ekonomických činností zaměstnavatele podle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)1) označené kódem a názvem

a) 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti,

b) 02 Lesnictví a těžba dřeva,

c) 10 Výroba potravinářských výrobků, nebo

d) 11 Výroba nápojů.

§ 4

Pracovní pozice žadatele

Pracovní pozice žadatele o mimořádné pracovní vízum musí spadat mezi druhy prací označené v Klasifikaci zaměstnání (CZ-ISCO)2) kódem a názvem

a) 51649 Ostatní chovatelé a ošetřovatelé zvířat v zařízeních určených pro chov a příbuzní pracovníci,

b) 61 Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství,

c) 621 Kvalifikovaní pracovníci v lesnictví a příbuzných oblastech,

d) 723 Mechanici a opraváři strojů a zařízení (kromě elektrických),

e) 751 Výrobci a zpracovatelé potravin a příbuzní pracovníci,

f) 752 Zpracovatelé dřeva, truhláři (kromě stavebních) a příbuzní pracovníci,

g) 816 Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků,

h) 817 Obsluha strojů a zařízení na zpracování dřeva a výrobu papíru,

i) 8183 Obsluha strojů na balení, plnění a etiketování,

j) 83221 Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (kromě taxikářů a řidičů zdravotnické dopravní služby),

k) 834 Obsluha pojízdných zařízení,

l) 921 Pomocní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství, nebo

m) 93292 Pomocní dělníci ve výrobě.

§ 5

Zaměstnavatel

(1) Zaměstnavatelem žadatele na území České republiky může být pouze účastník vládou schváleného programu „Mimořádné pracovní vízum pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví“.

(2) Zaměstnavatelem žadatele nesmí být agentura práce.

§ 6

Termín podání žádosti

Žádost o mimořádné pracovní vízum lze podat do 31. prosince 2022.


§ 7

Přechodné ustanovení

Řízení o žádosti o udělení mimořádného pracovního víza podané do 31. prosince 2022, o které nebylo k tomuto dni pravomocně rozhodnuto, se dokončí podle tohoto nařízení.

§ 8

Účinnost

(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2019.

(2) Toto nařízení pozbývá platnosti uplynutím dne 31. prosince 2022.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Toman, CSc., v. r.

1. místopředseda vlády a ministr vnitra:

Hamáček v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Sdělení Českého statistického úřadu č. 244/2007 Sb., o zavedení Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE).

2) Sdělení Českého statistického úřadu č. 206/2010 Sb., o zavedení Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO), ve znění pozdějších sdělení.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.