Sdělení č. 290/2019 Sb.Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)

Čiastka 123/2019
Platnosť od 08.11.2019
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené