Sdělení č. 29/2019 Sb.Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vyhlášení Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/161 ze dne 2. října 2015, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES stanovením podrobných pravidel pro ochranné prvky uvedené na obalu humánních léčivých přípravků

Čiastka 12/2019
Platnosť od 07.02.2019
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené