Nařízení vlády č. 289/2019 Sb.Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek symbolizujících úsilí a boj za svobodu a demokracii na území České republiky za národní kulturní památky

(v znení č. 430/2020 Sb.)

Čiastka 123/2019
Platnosť od 08.11.2019
Účinnosť od 01.01.2021

289

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 30. října 2019

o prohlášení některých kulturních památek symbolizujících úsilí a boj za svobodu a demokracii na území České republiky za národní kulturní památky

Vláda nařizuje podle § 4 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči:


§ 1

Prohlášení některých kulturních památek symbolizujících úsilí a boj za svobodu a demokracii na území České republiky za národní kulturní památky

(1) Za národní kulturní památky se prohlašují tyto kulturní památky:

a) v hlavním městě Praze

1. Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze,

2. Hlávkova studentská kolej v Praze,

3. Budova Československého rozhlasu v Praze,

4. Hrob Jana Palacha na Olšanských hřbitovech v Praze,

b) ve Středočeském kraji Hrobka T. G. Masaryka na hřbitově v Lánech,

c) v Pardubickém kraji Zámeček v Pardubičkách - Larischova vila,

d) v Moravskoslezském kraji Hrob Jana Zajíce na hřbitově ve Vítkově.

(2) Umístění, popis a prostorová identifikace národních kulturních památek podle odstavce 1 jsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení.

§ 2

Podmínka zabezpečení ochrany národních kulturních památek

Rozsah zastavěných ploch, tvar terénu, popřípadě výšková úroveň a skladba zástavby se nesmějí měnit, pokud by tím došlo k poškození kulturní hodnoty národní kulturní památky.


§ 3

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr kultury:

PhDr. Zaorálek v. r.


Příloha k nařízení vlády č. 289/2019 Sb.

Umístění, popis a prostorová identifikace národních kulturních památek prohlášených tímto nařízením

a) v hlavním městě Praze

1.
Název:Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze
Popis:kostel s kryptou, terasa před kostelem a vstupní schodiště jako národní památník hrdinů heydrichiády; vrcholně barokní stavba z 30. let 18. století od architektů Pavla Ignáce Bayera a Kiliána Ignáce Dientzenhofera, na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou pozemku parcelní číslo 2414
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Praha
Obec:Praha
Katastrální území:Nové Město
Pozemky, parcelní čísla:1072,1073, 2414, 2420/2
2.
Název:Hlávkova studentská kolej v Praze
Popis:vysokoškolská kolej je symbolem násilného potlačení studentských demonstrací protinacistické okupaci v listopadu 1939, připomínkou oběti studenta Jana Opletala; neorenesanční stavba se secesními detaily navržená architektem Josefem Fantou vletech 1903 až 1904, na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky, včetně tohoto pozemku
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Praha
Obec:Praha
Katastrální území:Nové Město
Pozemek, parcelní číslo:1140
Budova, číslo popisné:1966 (část obce Nové Město)
3.
Název:Budova Československého rozhlasu v Praze
Popis:budova je symbolem boje a odporu proti okupantům v květnu 1945 a v srpnu 1968; monumentální puristická stavba byla postavena v letech 1927 až 1932 podle návrhu architekta Bohumila Slámy, na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky, včetně tohoto pozemku
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Praha
Obec:Praha
Katastrální území:Vinohrady
Pozemek, parcelní číslo:490
Budova, číslo popisné:1409 (část obce Vinohrady)
Název:Hrob Jana Palacha na Olšanských hřbitovech v Praze
Popis:náhrobek označující hrob jako místo posledního odpočinku Jana Palacha na Olšanských hřbitovech je symbolem a památníkem Palachový tragické oběti za uchování svobody a demokratického vývoje československé společnosti po srpnové okupaci v roce 1968; autorem náhrobku z roku 1970 se stylizovaným torzem ležící chlapecké postavy je akademický sochař Olbram Zoubek, na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky, bez tohoto pozemku
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Praha
Obec:Praha
Katastrální území:Žižkov
Pozemek, parcelní číslo:4303, hřbitov IX, oddělení 2, hrob č. 89

b) ve Středočeském kraji

Název:Hrobka T. G. Masaryka na hřbitově v Lánech
Popis:rodinná hrobka upomíná na osobnost prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, který se zasloužil o vznik a demokratický vývoj samostatného Československa, na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky, bez tohoto pozemku
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Kladno
Obec:Lány
Katastrální území:Vašírov
Pozemek, parcelní číslo:pozemková parcela 144, hrobka č. Ol/P/153

c) v Pardubickém kraji

Název:Zámeček v Pardubickách - Larischova vila
budova předměstské vily se zahradou se stala v době heydrichiády místem, kde bylo před popravou vězněno a vyslýcháno 194 osob, včetně dětí, převážně obyvatel obce Ležáky; neorenesanční stavba z roku 1884 podle návrhu architekta Františka Schmoranze staršího, na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Pardubice
Obec:Pardubice
Katastrální území:Pardubicky
Pozemek, parcelní číslo:stavební parcela: 35
pozemková parcela:136/4
Budova, číslo popisné:549 (část obce Pardubicky)
Poznámka:Zpracováno podle právního stavu ke dni 13. července 2020.

d) v Moravskoslezském kraji

Název:Hrob Jana Zajíce na hřbitově ve Vítkově
Popis:náhrobek označující hrob jako místo posledního odpočinku Jana Zajíce na hřbitově ve Vítkově je symbolem a památníkem Zajícovy tragické oběti za uchování svobody a demokratického vývoje československé společnosti po srpnové okupaci v roce 1968; autorem klasicizujícího náhrobku z roku 1972 se stylizovaným torzem ležící chlapecké postavy je akademický sochař Olbram Zoubek, na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky, bez tohoto pozemku
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Opava
Obec:Vítkov
Katastrální území:Vítkov
Pozemek, parcelní číslo:2195, oddělení IV, řada B, hrob č. 4.

Poznámka:

Zpracováno podle právního stavu ke dni 26. července 2019.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.