Vyhláška č. 284/2019 Sb.Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Váté písky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Čiastka 122/2019
Platnosť od 08.11.2019
Účinnosť od 01.12.2019

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.12.2019 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.12.2019

Pôvodný predpis

08.11.2019
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené