Vyhláška č. 283/2019 Sb.Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Komorní hůrka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Čiastka 122/2019
Platnosť od 08.11.2019
Účinnosť od 01.12.2019

283

VYHLÁŠKA

ze dne 29. října 2019

o vyhlášení Národní přírodní památky Komorní hůrka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 5 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb., zákona č. 123/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb.:


§ 1

Vyhlášení národní přírodní památky

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka Komorní hůrka (dále jen „národní přírodní památka“).

(2) Za národní přírodní památku se vyhlašuje přírodní útvar, územně vymezený v odstavci 3, určený k ochraně

a) travinných ekosystémů luk a pastvin, suchých trávníků, trávníků písčin a mělkých půd a vegetace efemér a sukulentů,

b) lesních ekosystémů bučin,

c) biotopu vzácného a ohroženého druhu rostliny vstavače kukačky (Orchis morio), včetně její populace,

d) pleistocenního vulkánu s polohami pyroklastických hornin a sopečných tufů, včetně starých průzkumných děl a historickou těžbou vzniklých lomových stěn.

(3) Národní přírodní památka se rozkládá na území Karlovarského kraje, v katastrálním území Slatina u Františkových Lázní. Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(4) Ochranné pásmo národní přírodní památky se rozkládá na území Karlovarského kraje, v katastrálních územích Klest, Slatina u Františkových Lázní a Skalka u Chebu. Hranice ochranného pásma národní přírodní památky se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(5) Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 2

Bližší ochranné podmínky

Na celém území národní přírodní památky lze jen se souhlasem orgánu ochrany přírody

a) povolovat nebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2),

b) umisťovat stavby, reklamní nebo informační zařízení, povolovat nebo provádět stavby, změny dokončených staveb anebo změny staveb před jejich dokončením,

c) povolovat nebo provádět geologické práce spojené se zásahem do zemského povrchu,

d) hnojit pozemky nebo používat chemické látky anebo chemické směsi,

e) ukládat věci,

f) sbírat nebo odchytávat rostliny nebo živočichy, s výjimkou výkonu práva myslivosti nebo sběru lesních plodů,

g) zřizovat nová přikrmovací zařízení nebo slaniska,

h) přikrmovat nebo vnadit zvěř mimo přikrmovací zařízení,

i) vyznačovat cyklistické nebo turistické trasy, nebo

j) vjíždět vozidly; souhlas se nevyžaduje u vozidel základních složek integrovaného záchranného systému3) a ozbrojených sil České republiky při plnění jejich úkolů, vozidel dalších orgánů veřejné moci při výkonu jejich působnosti v oblasti veřejné správy a vozidel potřebných pro zajištění hospodaření na pozemcích a péče o ně.


§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2019.


Ministr:

Mgr. Brabec v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 283/2019 Sb.

Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce, kterým jsou stanoveny hranice Národní přírodní památky Komorní hůrka

Geometrický obrazec - hranice Národní přírodní památky Komorní hůrka

číslo bodusouřadnice - Y [m]souřadnice - X [m]pořadí bodu v obrazci
650854000190162890221,681019151,901
650854000190161890215,301019147,482
650854000190160890177,621019119,303
650854000190159890158,601019101,224
650854000190158890138,781019077,285
650854000700015890125,821019068,306
650854000190157890103,341019052,587
650854000190156890072,021019039,128
650854000190155890011,341019013,349
634689003120010889981,481019061,7310
634689003120011889972,401019065,9611
634689003120012889965,441019079,1112
634689004890504889953,521019102,2513
634689004910509889918,351019123,3714
634689004910507889876,021019147,2015
634689004910508889836,661019171,2616
634689003730003889803,011019189,8217
634689004910514889802,301019164,8718
634689004910515889792,731019161,8619
634689001960011889785,381019169,4120
634689004590443889746,631019209,2121
634689003730004889764,851019232,1022
650862000800112889687,101019303,7623
650862000800111889711,621019341,4024
634689004590448889723,341019335,4025
634689004590454889735,361019327,6626
634689004590455889746,151019320,6127
634689003730005889779,511019289,0028
634689003730006889788,701019301,7929
634689003730007889791,501019305,6830
650862000800104889783,241019313,3831
650862000800103889785,741019316,7832
650862002930013889812,561019309,3333
650862002930011889842,091019301,7034
650862002930012889882,661019291,2135
634689004910002889898,961019278,4836
650862000800099889904,761019273,9437
650862000800098889910,801019267,7838
634689004910001889926,451019243,2039
650862000800097889929,721019238,0640
650862000800096889934,221019229,1441
650862000800095889954,281019223,4842
650862000800094889967,741019214,3243
650862000800093889980,181019205,8844
650862000790155889999,041019201,7545
650862000790154890008,941019206,8446
650862000790153890040,821019220,6247
650862000590152890119,021019247,1048
650862002930021890139,031019246,7049
650862000590151890141,221019246,6450
650862000590150890143,341019246,4451
650862002930111890153,581019235,2752
650862002930005890193,301019189,3353
650862000790148890206,001019174,2454
650854000190147890214,081019162,7255

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 283/2019 Sb.

Seznamy souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců, kterými jsou stanoveny hranice ochranného pásma Národní přírodní památky Komorní hůrka

Geometrický obrazec č. 1 - hranice ochranného pásma Národní přírodní památky Komorní hůrka - sever

číslo bodusouřadnice - Y [m]souřadnice - X [m]pořadí bodu v obrazci
650854000190162890221,681019151,901
650854000190163890223,761019148,842
650854000190164890243,541019119,523
650854001250001890250,321019110,944
650854001250002890136,811019014,975
650854001250003890007,771018963,476
650854001250004889973,831018980,037
650854000180089889948,061019010,568
634689001960008889947,851019017,999
634689006110001889915,581019066,7110
634689001960035889778,481019154,4711
634689006110002889673,681019248,1312
634689004590835889674,881019264,9413
634689004590437889677,881019282,5414
650862000800112889687,101019303,7615
634689003730004889764,851019232,1016
634689004590443889746,631019209,2117
634689001960011889785,381019169,4118
634689004910515889792,731019161,8619
634689004910514889802,301019164,8720
634689003730003889803,011019189,8221
634689004910508889836,661019171,2622
634689004910507889876,021019147,2023
634689004910509889918,351019123,3724
634689004890504889953,521019102,2525
634689003120012889965,441019079,1126
634689003120011889972,401019065,9627
634689003120010889981,481019061,7328
650854000190155890011,341019013,3429
650854000190156890072,021019039,1230
650854000190157890103,341019052,5831
650854000700015890125,821019068,3032
650854000190158890138,781019077,2833
650854000190159890158,601019101,2234
650854000190160890177,621019119,3035
650854000190161890215,301019147,4836

Geometrický obrazec č. 2 - hranice ochranného pásma Národní přírodní památky Komorní hůrka-jih

číslo bodusouřadnice - Y [m]souřadnice - X [m]pořadí bodu v obrazci
650862000590151890141,221019246,641
650862002930021890139,031019246,702
650862000590152890119,021019247,103
650862000790153890040,821019220,624
650862000790154890008,941019206,845
650862000790155889999,041019201,756
650862000800093889980,181019205,887
650862000800094889967,741019214,328
650862000800095889954,281019223,489
650862000800096889934,221019229,1410
650862000800097889929,721019238,0611
634689004910001889926,451019243,2012
650862000800098889910,801019267,7813
650862000800099889904,761019273,9414
634689004910002889898,961019278,4815
650862002930012889882,661019291,2116
650862002930011889842,091019301,7017
650862000580180889851,801019301,5018
650862002460011889894,261019305,2319
650862002890022889890,251019313,4120
650862003320003889891,491019338,5721
650862003320004889912,421019315,3822
650862003320005889931,141019287,7223
650862003320006889945,791019268,5424
650862003320007889946,581019267,9725
650862003320008889963,011019256,8126
650862003320009889997,401019241,5727
650862004200015890020,991019248,9928
650862003320002890036,161019253,7729
650862004200014890041,311019255,3930
650862003320001890061,661019261,7831
650862005890001890096,941019293,1532
650862000590247890114,281019275,7033
650862002930003890127,031019263,8634
650862002930015890128,601019262,9135
650862000590249890134,821019254,6036

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 283/2019 Sb.

Orientační grafické znázornění území Národní přírodní památky Komorní hůrka a jejího ochranného pásma

Orientační grafické znázornění území Národní přírodní památky Komorní hůrka a jejího ochranného pásma

Poznámky pod čiarou

1) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.

2) Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), § 3 odst. 2 a § 31 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).

3) § 4 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.