Vyhláška č. 281/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Čiastka 120/2019
Platnosť od 06.11.2019
Účinnosť od 21.11.2019
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené