Vyhláška č. 280/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů

Čiastka 120/2019
Platnosť od 06.11.2019
Účinnosť od 21.11.2019
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené