Zákon č. 277/2019 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

Čiastka 120/2019
Platnosť od 06.11.2019
Účinnosť od 31.12.2019 do31.12.2021 (za 1 rok)

OBSAH

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené