Zákon č. 276/2019 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě

Čiastka 120/2019
Platnosť od 06.11.2019
Účinnosť od 21.11.2019

276

ZÁKON

ze dne 15. října 2019,

kterým se mění zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě, se mění takto:

1. V názvu zákona se slova „a velkoobchodě“ zrušují.

2. V nadpisu § 1 se slova „a velkoobchodě“ zrušují.

3. V § 1 odst. 1 se slova „a velkoobchodě“ zrušují.

4. V § 1 odst. 2 se slova „a velkoobchodě“ zrušují.

5. V § 1 odst. 3 písm. f) se slova „a velkoobchodu“ zrušují.

6. V § 3 odst. 1 se slova „nebo velkoobchodě“ zrušují.

7. V § 3 odst. 1 se slovo „anebo“ nahrazuje slovem „nebo“.


Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.


v z. Filip v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.