Nařízení vlády č. 273/2019 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 347/2016 Sb., o sazbách poplatků na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

Čiastka 119/2019
Platnosť od 06.11.2019
Účinnosť od 01.01.2020

273

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 14. října 2019,

kterým se mění nařízení vlády č. 347/2016 Sb., o sazbách poplatků na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

Vláda nařizuje podle § 39 odst. 4 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon:


Čl. I

V nařízení vlády č. 347/2016 Sb., o sazbách poplatků na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, § 3 včetně nadpisu zní:

㤠3

Sazba udržovacího poplatku

Sazba udržovacího poplatku

a) podle § 36 odst. 2 písm. a) bodu 1 atomového zákona činí za každý kalendářní měsíc, ve kterém trvala poplatková povinnost držitele povolení k provozu

1. energetického jaderného zařízení se jmenovitým tepelným výkonem vyšším než 50 MW, 2896000 Kč,

2. výzkumného jaderného zařízení se jmenovitým tepelným výkonem do 50 MW, 1400 Kč,

3. obohacovacího závodu, závodu na výrobu jaderného paliva nebo závodu na přepracování vyhořelého jaderného paliva, 934000 Kč,

4. skladu vyhořelého jaderného paliva z energetického jaderného zařízení, 323000 Kč,

5. skladu vyhořelého jaderného paliva z výzkumného jaderného zařízení, 1400 Kč,

6. skladu radioaktivního odpadu, s výjimkou zařízení pro skladování radioaktivních odpadů, které je součástí jiného jaderného zařízení nebo jiného pracoviště, kde se vykonává radiační činnost, 117000 Kč,

7. úložiště radioaktivního odpadu, s výjimkou úložiště obsahujícího výlučně přírodní radionuklidy, 241000 Kč,

b) podle § 36 odst. 2 písm. a) bodu 2 atomového zákona činí za každý kalendářní měsíc, ve kterém trvala poplatková povinnost držitele povolení k provozu pracoviště III. kategorie pro činnosti související se získáváním radioaktivního nerostu, s výjimkou dekontaminačních stanic na uzavřených ložiscích, 48000 Kč,

c) podle § 36 odst. 2 písm. b) bodu 2 atomového zákona činí za každý kalendářní měsíc, ve kterém trvala poplatková povinnost držitele povolení k jednotlivým etapám vyřazování z provozu pracoviště III. kategorie pro činnosti související se získáváním radioaktivního nerostu, s výjimkou dekontaminačních stanic na uzavřených ložiscích, 161000 Kč.“.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.