Sdělení č. 27/2019 Sb.Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového rozhodnutí 1/2019/FAR, kterým se stanoví maximální ceny stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění

Čiastka 11/2019
Platnosť od 01.02.2019
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené