Sdělení č. 253/2019 Sb.Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG

Čiastka 109/2019
Platnosť od 04.10.2019

253

SDĚLENÍ

Českého statistického úřadu

ze dne 27. září 2019

o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG


Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, oznamuje s účinností od 1. ledna 2020 aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG (dále jen „klasifikace CZ-DRG“), vydané sdělením Českého statistického úřadu č. 159/2018 Sb., ze dne 31. července 2018, o zavedení Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG.

Klasifikace CZ-DRG (Czech - Diagnosis Related Groups) umožňuje klasifikovat pacienty v akutní nemocniční péči na základě jejich klinické podobnosti a srovnatelnosti nákladů na jejich nemocniční pobyt.

Pro klasifikaci CZ-DRG se pro rok 2020 vydává:

1. Metodika sestavení hospitalizačního případu v systému CZ-DRG, verze 2.0, platná verze softwaru CZ-DRG Pre-grouper, verze 2.0, a doprovodné metodické pokyny:

a. Datové rozhraní nástroje CZ-DRG Pre-grouper,

b. Instalační příručka a manuál pro uživatele nástroje CZ-DRG Pre-grouper,

c. Technická dokumentace nástroje CZ-DRG Pre-grouper.

2. Definiční manuál klasifikačního systému CZ-DRG, verze 2.0, platná verze softwaru CZ-DRG Grouper, verze 2.0, a doprovodné metodické pokyny:

a. Metodika použití DRG markerů v systému CZ-DRG,

b. Číselník kritických výkonů a DRG markerů systému CZ-DRG,

c. Datové rozhraní nástroje CZ-DRG Grouper,

d. Instalační příručka a manuál pro uživatele nástroje CZ-DRG Grouper,

e. Technická dokumentace nástroje CZ-DRG Grouper.

3. Pravidla kódování diagnóz v systému CZ-DRG, verze 2.0.

4. Metodika výpočtu relativních vah v systému CZ-DRG, verze 2.0, a doprovodné metodické pokyny:

a. Relevantní náklady hospitalizačního případu v systému CZ-DRG,

b. Metodika oceňování hospitalizačního případu v systému CZ-DRG,

c. Metodika přiřazení relativní váhy k hospitalizačnímu případu v systému CZ-DRG,

d. Číselník relativních vah systému CZ-DRG.

Za vydání a distribuci výše uvedených materiálů odpovídá Ministerstvo zdravotnictví České republiky, Palackého náměstí 4, 12801 Praha 2. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR je servisní organizací pro klasifikaci CZ-DRG.

Definiční manuál a další metodiky, stejně jako software Pre-Grouper a Grouper pro klasifikaci CZ-DRG, verze 2.0, lze obdržet v elektronické podobě postupem uvedeným na webových stránkách www.mzcr.cz. Závazné metodické materiály a číselníky pro použití v rámci klasifikace CZ-DRG verze 2.0 jsou rovněž zveřejněné na těchto webových stránkách. Veškeré relevantní informace, včetně metodických materiálů a zpráv z datových analýz jsou rovněž publikovány na portálu projektu DRG Restart http://drg.uzis.cz.


Předseda:

Ing. Rojíček, Ph.D., v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené