Rozhodnutí č. 25/2019 Sb.Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky

Čiastka 11/2019
Platnosť od 01.02.2019
Účinnosť od 01.02.2019

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.02.2019 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.02.2019

Pôvodný predpis

01.02.2019
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené