Sdělení č. 249/2019 Sb.Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizace č. 2 Politiky územního rozvoje České republiky

Čiastka 107/2019
Platnosť od 30.09.2019

249

SDĚLENÍ

Ministerstva pro místní rozvoj

ze dne 13. září 2019

o schválení Aktualizace č. 2 Politiky územního rozvoje České republiky


Ministerstvo pro místní rozvoj v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že vláda svým usnesením ze dne 2. září 2019 č. 629 schválila Aktualizaci č. 2 Politiky územního rozvoje České republiky.


Ministryně:

Ing. Dostálová v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené