Vyhláška č. 243/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů

Čiastka 104/2019
Platnosť od 19.09.2019
Účinnosť od 01.01.2020

243

VYHLÁŠKA

ze dne 16. září 2019,

kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 46 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 97/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 196/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 225/2017 Sb. a zákona č. 193/2018 Sb., k provedení § 20 odst. 1, § 22a odst. 3 a § 22c odst. 2 písm. f) a § 22c odst. 7 tohoto zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění vyhlášky č. 307/2015 Sb., vyhlášky č. 434/2016 Sb., vyhlášky č. 458/2017 Sb. a vyhlášky č. 247/2018 Sb., se mění takto:

1. V § 3 se číslo „1 550“ nahrazuje číslem „2 468“.

2. V § 4 písm. a) se za slovo „číslo“ vkládá slovo „mýtného“.

3. V § 5 odst. 1 se slova „a převzetím elektronického zařízení“ nahrazují slovy „anebo prostřednictvím zákaznické samoobsluhy“.

4. V § 6 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.

5. V § 8 odstavec 1 zní:

(1) Provozovatel vozidla odhlásí vozidlo u provozovatele systému elektronického mýtného a vrátí mu elektronické zařízení na kontaktním nebo distribučním místě anebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Při odhlášení vozidla provozovatel vozidla předloží osvědčení o registraci vozidla nebo technický průkaz anebo jiný doklad prokazující vyjmutí vozidla z registru vozidel. Uvedené doklady lze nahradit dokladem totožnosti provozovatele vozidla nebo zástupce provozovatele vozidla, je-li zástupce provozovatele vozidla v mýtném systému registrován.“.

6. V § 8 odst. 2 se za slovo „kontaktní“ vkládají slova „nebo distribuční“.

7. V § 10 odstavec 3 zní:

(3) Provozovatel systému elektronického mýtného je oprávněn zablokovat elektronické zařízení z důvodu závažného porušení smluvních podmínek provozovatele systému elektronického mýtného; na zablokování elektronického zařízení musí být provozovatel vozidla předem upozorněn. Pokud dojde k zablokování elektronického zařízení v průběhu užívání zpoplatněné pozemní komunikace, zajistí provozovatel nebo řidič vozidla výměnu za plně funkční elektronické zařízení na nejbližším kontaktním nebo distribučním místě.“.

8. Na konci textu § 12 se doplňují slova „nebo uvedeno do režimu určeného pro takovouto přepravu“.

9. Přílohy č. 1 a 2 znějí:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 470/2012 Sb.

Seznam dálnic, jejichž užití podléhá mýtnému

OznačeníÚsekDélka (km)
D0Praha, Satalice-Praha, Běchovice (exity 58-62)4,6
D0Modletice (D1)-Praha, Ruzyně (exity 76-28)37,1
D1Praha, Spořilov-Říkovice (exity 1-272)273,4
D1Předmostí-státní hranice (exit 282 až km 377)93,5
D2Brno, jih-státní hranice (exit 1 až km 61)61,4
D3Mezno-Úsilné (exity 62-131)71,3
D4Jíloviště-Háje (exity 9-45)41,9
D4Radobytce-Nová Hospoda (exity 77-84)6,7
D5Praha, Třebonice-státní hranice (exit 1 až km 151)156,1
D6Praha, Řepy-Nové Strašecí (exity 1-32)33,1
D6Lubenec-Bošov (km 80 až exit 83)3,4
D6Jenišov-Cheb, sever (exity 131-169)39,2
D7Praha, Ruzyně-Knovíz (exity 2-18)17,0
D7Postoloprty-Spořice (exity 56-78)23,6
D8Praha, Březiněves-státní hranice (km -2,2 až km 92)97,0
D10Praha, Satalice-Ohrazenice (exity 1-71)72,7
D11Praha, Horní Počernice-Hradec Králové, Kukleny (exity 1-90)92,9
D35Sedlice-Opatovice (exity 126-129)4,0
D35Mohelnice, jih-Křelov (exity 235-261)27,3
D35Olomouc, Topolany-Lipník nad Bečvou (km 264 až exit 296)33,3
D46Vyškov, východ-Olomouc, Slavonín (exit 1 až km 39)40,6
D48Bělotín-Bělotín, východ (exity 1-3)3,5
D48Rychaltice-Frýdek-Místek, západ (exit 38-45)6,9
D48Frýdek-Místek-Žukov (km 47 až exit 70)19,9
D52Rajhrad-Pohořelice, jih (exity 10-26)17,0
D55Hulín-Otrokovice (exity 16-32)16,9
D56Ostrava, Hrabová-Frýdek-Místek (exity 39-51)12,9

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 470/2012 Sb.

Seznam silnic I. třídy, jejichž užití podléhá mýtnému

OznačeníÚsekDélka (km)
I/3Mirošovice-Mezno43,5
I/4Praha-Jíloviště5,2
I/6Bošov-Karlovy Vary29,7
I/7Panenský Týnec-Smolnice (exity 37^U)4,0
I/7Spořice-Chomutov (exity 78-82)3,4
I/11Hradec Králové, Kukleny-Hradec Králové2,7
I/11Ropice-Mosty u Jablunkova28,6
I/11Krásné Pole-Ostrava8,7
I/12Praha-Kolín32,5
I/16Mladá Boleslav-Úlibice37,0
I/19Oltyně-Čekanice10,0
I/19Tábor-Pelhřimov34,0
I/20Plzeň-České Budějovice112,5
I/26Plzeň-Folmava51,7
I/30Lovosice-Ústí nad Labem14,4
I/33Plotiště nad Labem-Náchod29,0
I/34České Budějovice-Jindřichův Hradec40,7
I/34Jarošov nad Nežárkou-Havlíčkův Brod55,6
I/35Bílý Kostel nad Nisou-Ohrazenice35,0
I/35Turnov-Jičín13,8
I/35Úlibice-Hradec Králové30,2
I/35Hradec Králové-Mohelnice89,3
I/35Křelov-Olomouc2,9
I/37Hradec Králové-Pardubice17,3
I/38Jestřebí-Mladá Boleslav31,1
I/38Poděbrady-Jihlava86,9
I/43Brno-Svitavy44,8
I/46Olomouc, Slavonín-Olomouc, centrum0,9
I/47Kroměříž-Hulín3,4
I/47Přerov-Bělotín22,7
I/48Bělotín-Rychaltice37,3
I/50Holubice-Rovné86,1
I/52Brno-Rajhrad5,9
I/52Pohořelice-Mikulov22,3
I/55Přerov-Hulín11,4
I/58Skotnice-Krmelín10,3
I/63Bystřany-Řehlovice7,5

“.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Pro výši kauce za elektronické zařízení, které lze užívat do 30. listopadu 2019, se použije vyhláška č. 470/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 22. září 2019, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 9, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.


Ministr:

JUDr. Kremlík v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.