Sdělení č. 238/2019 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Čiastka 102/2019
Platnosť od 18.09.2019

238

SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 8. září 2019

o uložení Kolektivní smlouvy vyššího stupně


Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že u něj byla uložena tato Kolektivní smlouva vyššího stupně:

Kolektivní smlouva vyššího stupně na období od 1. 2. 2019 - 31. 12. 2019, uzavřená dne 11. 2. 2019 mezi těmito smluvními stranami

Odborovým svazem KOVO

a

Asociací leteckých a kosmických výrobců, z. s.


Ministryně:

Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené