Vyhláška č. 231/2019 Sb.Vyhláška o stanovení vzoru průkazu ke kontrole podle zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

Čiastka 99/2019
Platnosť od 05.09.2019
Účinnosť od 01.10.2019

231

VYHLÁŠKA

ze dne 29. srpna 2019

o stanovení vzoru průkazu ke kontrole podle zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 6 odst. 3 zákona č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, ve znění zákona č. 206/2019 Sb., (dále jen „zákon“):


§ 1

Vzor průkazu pověřeného zaměstnance krajského úřadu

Vzor průkazu pověřeného zaměstnance krajského úřadu je uveden v příloze k této vyhlášce.


§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2019.


Ministr:

Ing. Toman, CSc., v. r.


Příloha k vyhlášce č. 231/2019 Sb.

Vzor průkazu zaměstnance krajského úřadu pověřeného výkonem kontroly podle zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

1. Popis

a) Průkaz zaměstnance krajského úřadu pověřeného výkonem kontroly podle zákona je oboustranná plastová karta se zaoblenými rohy o rozměrech 95 mm x 70 mm. Tisk lícové i rubové strany je proveden na bílém podkladě. Všechny texty jsou vyhotoveny v černé barvě.

b) Na lícové straně průkazu ve středové části je na prvním řádku uveden název krajského úřadu, v němž zaměstnanec vykonává úkony, k nimž je oprávněn (slovy „KRAJSKÝ ÚŘAD .......“), na druhém řádku je uvedeno označení průkazu slovy „PRŮKAZ - POVĚŘENÍ KE KONTROLE“. Na třetím řádku je uvedeno jméno, příjmení a titul zaměstnance, na čtvrtém řádku je uvedeno evidenční číslo průkazu. Na pátém řádku je uvedeno datum vydání průkazu. V levé části je umístěna digitálně zpracovaná barevná fotografie pověřeného zaměstnance krajského úřadu. Technické provedení fotografie odpovídá požadavkům § 7 vyhlášky č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů. Na úrovni třetího až pátého řádku je v pravé části průkazu umístěn velký státní znak České republiky v barevném provedení.

c) Na rubové straně průkazu na prvním až třetím řádku je uveden text „Držitel tohoto průkazu je oprávněn k výkonu kontrolní činnosti podle zákona č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, ve znění pozdějších předpisů.“. Pod tímto textem na pravé straně je uvedeno jméno, příjmení a podpis nadřízené osoby, která je oprávněna k vydání průkazu, a otisk úředního razítka. Ve spodní části je uveden text „Průkaz je veřejnou listinou, padělání nebo pozměňování veřejné listiny je trestné. Nálezce tohoto průkazu se žádá o jeho odevzdání na nejbližší krajský úřad nebo nejbližší útvar Policie ČR.“.

2. Vyobrazení lícové strany vzoru průkazu

Vyobrazení lícové strany vzoru průkazu

3. Vyobrazení rubové strany vzoru průkazu

Vyobrazení rubové strany vzoru průkazu


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.