Vyhláška č. 21/2019 Sb.Vyhláška o vydání zlaté 100 000 000 Kč mince ke 100 letům česko-slovenské koruny

Čiastka 9/2019
Platnosť od 24.01.2019
Účinnosť od 31.01.2019

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
31.01.2019 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

31.01.2019

Pôvodný predpis

24.01.2019
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené