Nařízení vlády č. 190/2019 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 128/2018 Sb.

Čiastka 83/2019
Platnosť od 08.08.2019
Účinnosť od 01.09.2019

190

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 22. července 2019,

kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 128/2018 Sb.

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 128/2018 Sb., se mění takto:

1. V § 5 se na konci textu závěrečné části ustanovení odstavce 1 doplňují slova „ , a to v rozlišení podle kapacity počtu žáků ve škole15) k 1. září příslušného školního roku“.

Poznámka pod čarou č. 15 zní:

15) § 7 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

2. V § 6 odst. 6 se na konci písmene c) slovo „a“ nahrazuje čárkou.

3. V § 6 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno e), které včetně poznámky pod čarou č. 16 zní:

e) v případě mléka a mléčných výrobků, zda se jedná o místní nebo regionální produkt, dodávku uskutečňovanou prostřednictvím krátkého dodavatelského řetězce nebo produkt uznaný na základě režimu jakosti podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího režimy jakosti zemědělských produktů a potravin16).

16) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin.“.

4. V § 6 se na konci odstavce 7 doplňuje věta „Dále žadatel doloží splnění požadavků uvedených v odstavci 6 písm. e).“.

5. Přílohy č. 1 a 2 včetně nadpisů znějí:

„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 74/2017 Sb.

Maximální výše podpory na porci ovoce, zeleniny a výrobků z ovoce a zeleniny
(§ 5odst. 1)

SkupinaDruh ovoce a zeleninyVelikost porceMaximální výše podpory na porci v Kč*) pro školy s kapacitou do 150 žáků včetněMaximální výše podpory na porci v Kč*) pro školy s kapacitou nad 150 žákůMaximální výše podpory na porci v Kč*) pro produkty ekologického zemědělství**) pro školy s kapacitou do 150 žáků včetněMaximální výše podpory na porci v Kč*) pro produkty ekologického zemědělství**) pro školy s kapacitou nad 150 žáků
1. skupina - ovoce a zelenina uvedených druhůjablka1 ks7,806,7011,5010,40
hrušky1 ks8,707,6013,0011,90
broskve a nektarinky1 ks10,008,9015,0013,90
hroznové vínominimálně 100 g10,509,4015,0013,90
meruňkyminimálně 100 g12,5011,4017,0015,90
jahodyminimálně 100 g12,6011,5019,5018,40
švestkyminimálně 100 g7,806,7011,5010,40
rajčataminimálně 100 g8,507,4012,0010,90
mrkevminimálně 100 g6,505,409,007,90
ředkvičkyminimálně 100 g8,207,1012,0010,90
papriky1 ks10,109,0014,5013,40
kedlubny1 ks9,808,7014,0012,90
pomeranče1 ks8,407,30xx
mandarinkyminimálně 100 g9,408,30xx
banány1 ks9,007,90xx
okurkyminimálně 100 g8,907,8013,0011,90
třešněminimálně 100 g11,8010,7018,5017,40
2. skupina - ostatní ovoce a zelenina s výjimkou ananasu a kiwiminimálně 100 g9,007,90XX
3. skupina - v jednom kelímku nebo sáčku se nachází jeden druh porcovaného čerstvého ovoce nebo zeleniny s výjimkou ananasu a kiwiminimálně 100 g11,009,9017,0015,90
4. skupina - v jednom kelímku nebo sáčku se nachází jeden druh porcovaného čerstvého ovoce nebo zeleniny balený v ochranné atmosféře nebo více druhů porcovaného čerstvého ovoce nebo zeleninyminimálně 100 g16,0014,9025,0023,90
5. skupina - v jednom kelímku nebo sáčku se nachází 3 a více druhů neporcované ho čerstvého ovoce nebo zeleninyminimálně 100 g11,009,90xx
6. skupina - ovocné a zeleninové šťávyminimálně 200 ml13,0011,9019,0017,90
7. skupina - ovocné protlakyminimálně 100 g13,0011,9019,0017,90

*) Maximální výše podpory na porci v Kč je včetně daně z přidané hodnoty a zahrnuje náklady na produkty i veškeré vedlejší náklady související s dodávkou porce.

**) Žadatel, který přímo dodává nebo řídí dodávky produktů ekologického zemědělství, splňuje požadavky nařízení Rady (ES) č. 834/2007, nařízení Komise (ES) č. 889/2008, případně nařízení Komise (ES) č. 1235/2008, a zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 74/2017 Sb.

Maximální výše podpory na porci mléka a neochucených mléčných výrobků
(§ 5odst. 1)

Skupina Minimální velikost porce, na kterou je vyplácena podporaMaximální výše podpory na porci v Kč*) pro školy s kapacitou do 150 žáků včetněMaximální výše podpory na porci v Kč*) pro školy s kapacitou nad 150 žákůMaximální výše podpory na porci v Kč*) pro produkty ekologického zemědělství**) pro školy s kapacitou do 150 žáků včetněMaximální výše podpory na porci v Kč*) pro produkty ekologického zemědělství**) pro školy s kapacitou nad 150 žáků
1. skupina - konzumní mléko a jeho varianty se sníženým obsahem laktózys obsahem tuku

od 1,5% do 1,8%

200 ml8,107,009,308,20
250 ml9,007,9010,509,40
330 ml10,409,3012,4011,30
s obsahem tuku

nejméně 3,5 %

200 ml9,408,3010,809,70
250 ml10,709,6012,4011,30
330 ml12,6011,5015,0013,90
2. skupina - sýr, tvaroh, jogurt a další fermentované (kysané) výrobky nebo acidofilní mléčné výrobky bez přidaných aromát, ovoce a ořechů nebo kakaajogurty150 g9,508,4013,2012,10
zakysané mléčné výrobky s obsahem bílkovin vyšším než 5,6 %140 g14,4013,30xx
výrobky na bázi kysaného mléka200 ml7,706,609,808,70
tvarohy80 g7,506,409,808,70
čerstvé sýry80 g13,8012,7020,1019,00
ostatní sýry100 g13,0011,9018,1017,00

*) Maximální výše podpory na porci v Kč je včetně daně z přidané hodnoty a zahrnuje náklady na produkty i veškeré vedlejší náklady související s dodávkou porce.

**) Žadatel, který přímo dodává nebo řídí dodávky produktů ekologického zemědělství, splňuje požadavky nařízení Rady (ES) č. 834/2007, nařízení Komise (ES) č. 889/2008, případně nařízení Komise (ES) č. 1235/2008, a zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.“.


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Na žádost o poskytnutí podpory na produkty pro školní rok 2018/2019 se použije nařízení vlády č. 74/2017 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

2. Na žádost o poskytnutí podpory na doprovodná vzdělávací opatření pro školní rok 2018/2019 se použije nařízení vlády č. 74/2017 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2019.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Toman, CSc., v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.