Vyhláška č. 188/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů

Čiastka 81/2019
Platnosť od 31.07.2019
Účinnosť od 01.08.2019
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené