Zákon č. 164/2019 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Čiastka 71/2019
Platnosť od 01.07.2019
Účinnosť od 01.07.2019 do31.12.2019
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené