Nařízení vlády č. 157/2019 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 136/2015 Sb., o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky

Čiastka 66/2019
Platnosť od 27.06.2019
Účinnosť od 01.07.2019
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené