Sdělení č. 142/2019 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva města

Čiastka 60/2019
Platnosť od 04.06.2019 do29.08.2018
Účinnosť do 29.08.2018
Zrušený 215/2019 Sb.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené