Sdělení č. 141/2019 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Čiastka 60/2019
Platnosť od 04.06.2019
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené