Sdělení č. 141/2019 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Čiastka 60/2019
Platnosť od 04.06.2019

141

SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 27. května 2019

o uložení kolektivních smluv vyššího stupně


Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že byly u něj uloženy tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně:

1. Dodatek č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně, uzavřený dne 9. 4. 2019 mezi těmito smluvními stranami

Odborovým svazem energetiky a hornictví

a

Zaměstnavatelským svazem důlního a naftového průmyslu.

2. Dodatek č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně, uzavřený dne 19. 12. 2018 mezi těmito smluvními stranami

Odborovým svazem pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu

a

Zaměstnavatelským svazem důlního a naftového průmyslu.

3. Kolektivní smlouva vyššího stupně na roky 2019 - 2024, uzavřená dne 2. 4. 2019 mezi těmito smluvními stranami

Odborovým svazem Stavba České republiky,
Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství

a

Svazem podnikatelů ve stavebnictví.


Ministryně:

Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené