Vyhláška č. 127/2019 Sb.Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Veveří“ po 5000 Kč

Čiastka 53/2019
Platnosť od 16.05.2019
Účinnosť od 28.05.2019

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
28.05.2019 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

28.05.2019

Pôvodný predpis

16.05.2019
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené