Vyhláška č. 12/2019 Sb.Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 I

Čiastka 6/2019
Platnosť od 18.01.2019
Účinnosť od 30.01.2019

12

VYHLÁŠKA

ze dne 11. ledna 2019

o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 I

Česká národní banka stanoví podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb. a zákona č. 89/2018 Sb.:


§ 1

(1) Dnem 30. ledna 2019 se vydávají mince po 20 Kč vzoru 2019 I (dále jen „dvacetikoruna“).

§ 2

(1) Dvacetikoruna má stejné složení kovu, hmotnost, průměr a sílu včetně povolených odchylek, stejný tvar i provedení hrany a stejnou lícní stranu jako mince po 20 Kč vzoru 1993, vydaná po 2. září 20121).

(2) Na rubové straně dvacetikoruny je portrét Aloise Rašína. Po obvodu dvacetikoruny je v uzavřeném opisu zleva letopočet „1867“, text „ALOIS RAŠÍN“, letopočet „1923“ a označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky „20 Kč“. Všechny části opisu jsou od sebe odděleny tečkami. Autorem návrhu dvacetikoruny je akademický sochař Vladimír Oppl. Iniciály jeho jména, přes sebe položená písmena „V“ a „O“, jsou umístěny pod zkratkou peněžní jednotky.

(3) Vyobrazení rubové strany dvacetikoruny je uvedeno v příloze k této vyhlášce.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 30. ledna 2019.


Guvernér:

Ing. Rusnok v. r.


Příloha k vyhlášce č. 12/2019 Sb.

Vyobrazení mince po 20 Kč vzoru 2019 I
(rubová strana)

Vyobrazení mince po 20 Kč vzoru 2019 I (rubová strana)

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška č. 111/1993 Sb., o vydání mincí po 20 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti bankovek po 20 Kčs a po 50 Kčs a jejich výměně, ve znění vyhlášky č. 283/2012 Sb.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.