Nález č. 119/2019 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 26. února 2019 sp. zn. Pl. ÚS 37/16 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě

Čiastka 51/2019
Platnosť od 14.05.2019
Účinnosť od 14.05.2019
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené