Vyhláška č. 82/2018 Sb.Vyhláška o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti)

Čiastka 43/2018
Platnosť od 28.05.2018
Účinnosť od 28.05.2018

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
28.05.2018 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

28.05.2018

Pôvodný predpis

28.05.2018
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené