Sdělení č. 75/2018 Sb.Sdělení Národní rozpočtové rady o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu

Čiastka 37/2018
Platnosť od 04.05.2018

75

SDĚLENÍ

Národní rozpočtové rady

ze dne 25. dubna 2018

o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu


Národní rozpočtová rada podle § 21 odst. 2 písm. b) zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, vyhlašuje výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu k 31. 12. 2017 na úrovni 34,60 % HDP.


Předsedkyně Národní rozpočtové rady:

doc. Ing. Zamrazilová, CSc., v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené