Zákon č. 336/2018 Sb.Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2019

Čiastka 163/2018
Platnosť od 31.12.2018
Účinnosť od 01.01.2019

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2019 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.01.2019

Pôvodný predpis

31.12.2018
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené